speaker-photo

Sedef Seçkin Büyük

Capital & Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü

Sedef Seçkin Büyük, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)  İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde yüksek lisans çalışmaları yürütmüş ve akabinde teknoloji sektöründe iş yaşamına başlamıştır. Lisans eğitimi süresince doğa dostu altyapı projeleri konusuna ilgi duymuş ve bu konuda çalışmalar yürütmüştür. Uzaktan algılama ve uydu takip yöntemiyle göl, orman gibi doğal oluşumların problemlerinin çözülmesine, korunması ve geliştirilmesine yönelik projelerde görev almıştır. 2003’te İTÜ İşletme Fakültesi’nden Executive MBA derecesi almaya hak kazanmıştır. Ekonomi yayıncılığı alanında ekonomi muhabiri, editör, yazı işleri müdürü ve yayın yönetmeni unvanlarıyla 25 yıllık bir deneyime sahiptir. Capital Dergisi’nin ilk yıllarından bu yana özel araştırmalarının kurgulanıp, yönetilmesi, Türkiye’nin lider ekonomi dergisi unvanının sürdürülmesinin yanı sıra bu çatı altında Ceo Club, Start Up Club, Uludağ Ekonomi Zirvesi gibi organizasyonlarının yaratılması ve yürütülmesi sürecine katkıda bulunmuş, farklı unvanlarla liderlik rolleri üstlenmiştir. 2020 Eylül ayında Capital ve Ekonomist dergilerinin yayın direktörlüğü görevini almış ve her iki markanın içerik kalitesinin korunması ve yenilikçi bir bakışla farklı mecralarda geliştirilmesi, etkinliklerinin ise dijital ortamda yeniden kurgulanıp, hayat bulması hedefiyle çalışma arkadaşlarıyla birlikte emek vermektedir.

08:45

26 NİSAN 2024 / CUMA

AÇILIŞ KONUŞMALARI

09:00

28 NİSAN CUMA 2023

AÇILIŞ KONUŞMALARI