ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ 2024

UEZ 2024, SAPANCA

“SORUMLU ve DUYARLI LİDERLİK”

Yenilik, Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek

Türkiye’nin ve bölgenin en etkili ve geniş katılımlı iş ve ekonomi zirvesi olan UEZ (Uludağ Ekonomi Zirvesi) ‘nin 2024 yılı ana teması “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek” olarak belirlendi. Bu tema kapsamında iş dünyasının gündemindeki büyüme, sürdürülebilirlik, teknolojik dönüşüm , yeni nesillerin eğitimine ve geleceğine yatırım gibi konuların gelecekte nasıl şekilleneceği ele alınacak. Gezegen ve insanlıkla uyumlu yeni bir ekonomik sistem ve yaklaşıma dönüşümü sağlamak için günümüzün kurum ve şirketlerinin sorumlu ve duyarlı bir şekilde liderlik etmesinin olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunun altı çizilecek. Günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde hüküm süren otoriter yönetim ve liderlik anlayışıyla bu büyük dönüşüm maalesef sağlanamıyor. Bunca teknolojiye rağmen halen insanlık dünyanın dört bir yanında deprem, sel gibi doğal afetlerde büyük zarar görüyor. Su , hava kirliliği ve iklim krizi gibi problemler artık alarm noktasında. Gezegenin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu yeşil ve teknolojik devrimi gerçekleştirebilmek, ikiz dönüşümü yönetebilmek ancak sorumlu ve duyarlı bir liderlik anlayışıyla mümkün.

2024’te bu ana tema kapsamında global ekonominin içinde bulunduğu iklim krizi, bölgesel çatışmalar, savaşlar ve ekonomik bloklaşma gibi çıkmazlardan duyarlı, sorumlu ve yenilikçi bir bakış açısı ve liderlikle nasıl kurtulabileceği konuşulacak. Kamudan özel sektöre her alanda insanlık ve gezegenle daha uyumlu bir sistemin nasıl inşa edilebileceğine dair görüş, hedef ve uygulamalar paylaşılacak. Yapay zeka gibi yeni teknolojilerin bu dönüşüm çağında farklı alanlarda fark ve fayda yaratmak üzere nasıl olumlu yönde kullanılabileceği ele alınacak.