ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ 2023

UEZ 2023

“TEK DÜNYA, ORTAK GELECEK”
“YENİ NESİLLER İÇİN YARINI ŞEKİLLENDİRECEK POLİTİKALAR VE İŞ STRATEJİLERİ” 2023 yılında 27-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek zirvenin ana teması “Tek Dünya, Müşterek Gelecek: Yeni Nesiller için Yarını Şekillendirecek Politikalar ve İş Stratejileri” olarak geliştirildi. UEZ 2023’te bu ana tema kapsamında global ekonomiyi içinde bulunduğu darboğazdan ve “parçalanmış” yapıdan çıkararak,

yeni nesiller için daha iyi bir gelecek yaratmak için ülkeler arasındaki, liderler veşirketler arasındaki ve de bölgesel “açık” ve işbirlikçi yaklaşımın, “bağlantıda kalmanın” ve “dengeyi kurmanın” önemine dikkat çekilecek. Dünyada yaşayan herkesin ortak bir geleceği ve kaderi paylaştığına vurgu yapılacak. Yakın gelecekte gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş olması fark etmeksizin tüm ülkelerin gezegenin kıt kaynaklarının tükenmesinden, kirlenmesinden etkileneceğinin altı çizilecek. Tüm dünyanın ortak bir kaderi ve geleceği paylaşacağı bilinciyle geliştirilmesi gereken yeni sosyal ve ekonomik politikalar ve iş stratejilerinin nasıl olması gerektiği tartışılacak.