speaker-photo

Prof. Dr. Ahmet Arslan

Türk Felsefeci ve Akademisyen

1944’te Urfa’da doğdu. Lisans ve lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı.1978’de doçent, 1988’de profesör oldu. 1979’da Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde (o za- manki adıyla Sosyal Bilimler Fakültesi) Felsefe Bölümünü kurdu. 1996-2008 yılları arasında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğünü yaptı. 2011 yılında emekli oldu. Arslan Fransızca, İngilizce, Almanca gibi Batı dilleri yanında Arapçadan da çok sayıda kitabı ve makaleyi akademik hayatı süresince Türkçeye kazandırdı. Aynı dönemde, çalışma alanları olan Osmanlı kelam dü- şüncesi, ortaçağ İslam felsefesi, ilkçağ Yunan felsefesine ilişkin, zaman içinde birer başvuru kitabı niteliği kazanan ve çok sayıda yeni baskısı yapılan orijinal eserler kaleme aldı. Arslan bugün eserlerinin yeni baskılarıyla ilgilenmenin yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli konferanslar vermekte, zaman zaman da ulusal televizyon kanallarında benzer nitelikteki programlara katılmaktadır.

Telif eserleri: İbni Haldun (1985), Kemal Paşa-Zâde Tehâfüt Hâşiyesi (1987), Haşiye Alat’t Tehafüt Tahlili (1987), Felsefeye Giriş (1994), İslam, Demokrasi ve Türkiye (1995), İlkçağ Felsefe Tarihi 1, Sokrates-Öncesi Yunan Felsefesi (2006, 2023: Alfa), İlkçağ Felsefe Tarihi 2, Sofistlerden Platon’a (2006, 2023: Alfa), İlkçağ Felsefe Tarihi 3, Aristoteles (2007, 2023: Alfa), İlkçağ Felsefe Tarihi 4, Helenistik Dönem Felsefesi (2008, 2023: Alfa), İlkçağ Felsefe Tarihi 5, Plotinos, Yeni-Platonculuk ve Erken Dönem Hıristiyan Felsefesi (2010, 2023: Alfa), İslam Felsefesi Üzerine (2013), Bir Ömür Düşünmek, Ahmet Arslan’la Derin Söyleşi (2016).

Çeviri eserleri: F.A. Lange, Materyalizmin Tarihi ve Günümüzdeki Anlamının Eleş- tirisi (1984), J.H. Randall ve Justus Buchler, Felsefeye Giriş (1984), David Ross, Aristoteles (1993), Fârâbî, İdeal Devlet (1994), Aristoteles, Metafizik (1996), Franz Rosenthal, Erken İslamda Mizah (1997), Henri Corbin, İslam Felsefesi Tarihi 2 (2000), Chris Horner ve Emry Westacott, Felsefe Aracılığıyla Düşünme (2001), Andre Vergez ve Denis Huisman, “Batı Felsefe Geleneği” (2002), Judah Benzion Segal, Edessa (Urfa) Kutsal Şehir (2002), Lenn E. Goodman, İslam Hümanizmi (2006), David I. Kertzer, Papa ve Mussolini (2014), Louis Gardet, Müslüman Site (2014), Louis Gardet ve Georges Anawati, İslam Teolojisine Giriş (2015), Ali Mezghani, Tamamlanmamış Devlet, Arap Ülkelerinde Hukuk Sorunu (2015), Philippe d’Iribarne, Demokrasi Karşısında İslam (2017), Fârâbî, Mutluluğun Elde Edilmesi (2018), Fârâbî, İlimlerin Sayımı (2018).

12:30 - 13:15

27 NİSAN 2024 / CUMARTESİ

ZİRVEDE SOHBETLER