speaker-photo

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümlerinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Avrupa Çalışmaları, London School of Economics (LSE)’de Rusya ve Sovyet Sonrası Çalışmalar alanında Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Avrupa Çalışmaları alanında doktora yaptı.

Prof. Dr. Hatipoğlu 1992 yılında Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladığı Marmara Üniversitesi’nde 2016 yılına kadar farklı unvanlarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi) Fransızca Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde öğretim üyeliği görevinde bulundu. 2002-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2014-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Uluslararası İktisat Anabilim Dalı kurucu başkanlığı görevlerini icra etti. Prof. Dr. Hatipoğlu 2007’de Uluslararası İlişkiler Doçenti, 2013’te profesör oldu. Hatipoğlu 2016-2019 yılları arasında Nişantaşı Üniversitesi rektörü, 2021-2023 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Danışmanı olarak görev yaptı. 2023 yılı Eylül ayı itibariyle Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Hatipoğlu Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı (AGİT) ve T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Gürcistan, Moldova, Rusya ve Ukrayna’da kısa dönem seçim gözlemciliği yaptı, pek çok ulusal ve uluslararası projede araştırmacı ve yürütücü olarak yer aldı. Hatipoğlu’nun Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nde vermiş olduğu EU Enlargement and Eurasia (C01/058) adlı yüksek lisans dersi 2001-2005 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Permanent Course programı çerçevesinde desteklendi.
Hatipoğlu ayrıca Jean Monnet Scholarship, UN Nippon Foundation Fellowship, European University Institute Research Grant gibi burs programlarından yararlanmış, Marmara Üniversitesi Üstün Başarı ve Başarı ödülleri, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Stratejik Vizyon Sahibi Bilim İnsanı Ödülü, Bilime ve Eğitime Katkı Madalyası (Bulgaristan) gibi ödüller aldı.
Prof. Dr. Esra Hatipoğlu European University Institute (Floransa), LSE (Londra) ve Central European University (Budapeşte) başta olmak üzere çok sayıda kurumda uluslararası araştırmacı olarak bulundu. Hatipoğlu şimdiye kadar birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetti, hâlihazırda da çok sayıda ulusal ve uluslararası derginin yayın, danışma ve hakem kurulları üyesidir. Hatipoğlu 2018-2020 tarihleri arasında başkan yardımcılığını da üstlendiği Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği (UİK), European Women Rectors Association (EWORA), Women in International Security (Washington DC) gibi mesleki kuruluşların üyesi ve Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM)’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışma Kurulu Başkanı’dır.
Prof. Hatipoğlu’nun Rusya Federasyonu dış politikası, Karadeniz bölgesi, Güney Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri üzerine çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.
Prof. Dr. Hatipoğlu, yöneticilik pozisyonlarına bağlı olarak son sekiz yılda akademik araştırmalarını ağırlıklı olarak Türk yükseköğrenimi, Türkiye’de ve dünyada eğitimin değişen ve gelişen yapısı, yapay zekanın eğitime etkisi gibi konulara yoğunlaştırdı.

14:30

27 NİSAN 2024 / CUMARTESİ

YAPAY ZEKA İŞ DÜNYASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?