speaker-photo

Ferhat Keten

Keten Grup Y.K.B.,Yüksek Mimar
Y.Mimar, İş insanı, Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı.
1993 yılında İstanbul Erkek Lisesi, 1997 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden  mimarlık
lisans derecesi alan Ferhat Keten, 1998 yılında Nottingham
Trent Üniversitesi, Waterford Teknoloji Enstitüsü ve
Karlsruhe FHTH'dan İnşaat ve Proje Yönetimi alanlarında
Yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Yüksek lisans
eğitimini takiben  Almanya'da Dywidag firmasında görev
almıştır. Gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren
aile şirketi olan Ketengrup'un yönetimini yirmi dört yıl
önce devralmış, gruba tesis yönetimi, turizm ve
gayrimenkul fon yönetimi alanında şirketler katmıştır.
Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Şehir Bölge Planlama Bölümünde 'GAYRİMENKUL
GELİŞTİRME PROJELERİ İÇİN MENKULLEŞTİRME
TEMELLİ FİNANSMAN VE YÖNETİM MODELİ' konulu
doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. TMMOB, Tügiad,
Galata Grubu, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı,  Urban
Land Institute  gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da
aktif olarak rol almaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
9:00

29 NİSAN CUMARTESİ 2023

AFET, AFET SONRASI İHTİYAÇLAR VE TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ ÇÖZÜMLER