speaker-photo

Dr. Bahadır Kaleağası

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı

Dr. Bahadır Kaleağası eğitimini Galatasaray Lisesi, AFS programı ile gittiği ABD, Brüksel Üniversitesi ve
İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. En yüksek derece ile mezun olduğu Brüksel Üniversitesi’nin
Avrupa Etütleri Enstitüsü’nde ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde 1989-1996 yılları
arasında uzman araştırmacılık ve öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Ders ve araştırma konuları
siyaset felsefesi, Avrupa Birliği’nin karar alma sistemi, ABD-AB ilişkileri ve uluslararası ekonomik
ilişkiler üzerinde yoğunlaştı.
1990-1993 yılları arasında NATO ve AB’nin Jean Monnet akademik burslarını alan Bahadır Kaleağası,
değişik dönemlerde ziyaretçi araştırmacı olarak Harvard, Georgetown ve Kudüs üniversitelerinde
bulundu. 1991‘de AB’yi kuran Maastricht Antlaşması’nın müzakeresine yönelik çalışma gruplarından
birinde raportörlük görevini üstlendi. AB Komisyonu’nun stratejik araştırmalardan sorumlu biriminin
projelerinde yer aldı; Türkiye’de ve uluslararası alanda kamu ve özel sektör kuruluşları için
danışmanlık yaptı.
1995 yılında Brüksel’de TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği’ni kurdu ve Avrupa özel sektörünün temsil
kuruluşu BUSINESSEUROPE nezdinde TÜSİAD ve TİSK daimi delegeliği görevini üstlendi. 2007 yılından
itibaren TÜSİAD'ın Uluslararası Koordinatörü olarak Brüksel, Berlin, Londra, Paris, Washington DC,
Pekin temsilcilikleri, Silikon Vadisi/San Francisco, Şangay/Çin, Dubai/Körfez iş ağları gibi uluslararası
etkinliklerini kurdu ve yönetti. Kaleağası 2016 ve 2020 yılları arasında TÜSİAD yönetim kurulu üyeliği
ve genel sekreterliği sorumluluğunu üstlendi. Ayrıca bu dönemde Brüksel'de BusinessEurope İcra
Kurulu Üyesi (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu), OECD ve B20/ Küresel İş Koalisyonu delegesi olarak
görev yaptı.
Kaleağası halen Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı, Brec-Brüksel Enerji Kulübü Onursal Başkanı,
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (EFCR) ve Atlantik Konseyi Danışma Kurulu Üyesi, Berlin Bosphorus
Initiative, Argüden Akademi, Yanındayız, Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği ve Forum İstanbul
Yönetim Kurulu Üyesi ve diğer bir çok kurumda yönetim veya danışma kurulu üyesi. Galatasaray
Üniversitesi’nde “Küreselleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ve “Uluslararası İlişkiler ve
Avrupa” derslerini veriyor.
Çok sayıda uluslararası makale sahibi olan Dr. Bahadır Kaleağası, ayrıca bir çok kitabın yazarıdır:
“Towards a New Europe” (Brüksel, 1993), “Les Défis de l’Elargissement” (Brüksel, 1994), “La Turquie
en Mouvement” (Paris, 1995) ve “La République laïque turque” (Paris, 2003), “Tek Pazardan Parasal
Birliğe” (IKV, 1995), “Avrupa Yolunun Haritası” (Dünya, 2003), “Avrupa Galaksisinde Türkiye Yıldızı”
(Doğan Kitap, 2007) ve “Ne Olacak Bu AB İşi? Gençler Soruyor” (Boyut, 2010), “G20 Gezegeni (Doğan
Kitap, 2014) ve “Dünya Nasıl Değişiyor? Türkiye Nereye Gidiyor?” (Doğan Kitap, 2017).