speaker-photo

Sinem Türüng

Metro Türkiye CEO
Orta öğrenimini Edirne Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Sinem Türüng, 1994-1999 yılları arasında
Boğaziçi Üniversite’sinde Ekonomi bölümünü bitirmiştir. Metro Türkiye’ye Ekim 1999’da Türkiye’de
Bütçe Planlama ve Raporlama Departmanı’nda katılan Sinem Türüng, grup içerisinde hem yurt içi
hem de yurt dışı görevlerde yer almıştır. Metro Global’de Asya, Rusya ve Ukrayna Bölgesi Bütçe
Planlama ve Raporlama Grup Müdürlüğü yapan Türüng, Mayıs 2006 tarihinde, Metro Hırvatistan’a
İdari İşler Grup Müdürü olarak atanmasının ardından Nisan 2008 tarihinde, Metro Hırvatistan’da
Finans Direktörlüğü’ne terfi etmiştir. 2014 yılında Türkiye’de Finans Direktörü olarak göreve getirilen
Türüng, 2018 – 2019 yılları arasında ise Metro Türkiye Operasyon Direktörü görevini yürütmüştür.
Türüng, 2019 yılından bu yana Metro Türkiye CEO’su olarak görev yapmaktadır.
16:00

28 NİSAN CUMA 2023

LİDERLERİN GÜNDEMİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK