speaker-photo

İnanç Kabadayı

Ege Yapı Y.K.B.

1974 İstanbul doğumlu olan H. İnanç Kabadayı, orta ve lise öğrenimini Kadıköy Anadolu
Lisesi’nde, lisans öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde
tamamladı. Üniversite eğitiminden sonra, sektörün önde gelen kuruluşlarında profesyonel iş
hayatına başlayan H. İnanç Kabadayı, pek çok başarılı ve prestijli projeye imza attı. Saha
Mühendisliğinden Proje Koordinatörlüğüne kadar farklı unvanlarda görev aldı.
Gayrimenkul sektöründe ulusal ve uluslararası alanda birçok deneyim kazanan H. İnanç
Kabadayı, 2006 yılında Ege Yapı’yı kurarak profesyonel hayatında yeni bir sayfa açtı.
Hâlihazırda Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürdüğü Ege Yapı, Türkiye’de birçok yenilikçi
projeye liderlik etti. Türkiye’de bir parselde yapılmış en büyük ve ilk karma proje, bir
konuttaki en büyük fotovoltaik panel tarlası kurulumu, üstyapı inşasında top-down metodu
uygulanan ilk otel binası, inşaat sahasında geliştirilen ilk sanat atölyesi gibi önemli projeler H.
İnanç Kabadayı liderliğinde Ege Yapı imzasıyla hayata geçirildi.
Sektörün geleceği ve sağlıklı büyümesi ile ilgili sürekli fikir ve proje üreten H. İnanç
Kabadayı, Türkiye’de ilk Gayrimenkul Yatırım Fonu kurulmasına ve ilk Paylaşımlı Konut
Sistemi’nin geliştirilmesine de önderlik etti. Gayrimenkul ve inşaat teknolojilerini global
düzeyde yakından takip eden H. İnanç Kabadayı, girişim sermayesi şirketi üzerinden
yatırımlar yapmaktadır.
Bugüne kadar toplam, 2 Milyon m² alanda inşaat projeleri H. İnanç Kabadayı liderliğinde
geliştirilmiştir. Günümüz itibariyle Ege Yapı, 10 ayrı lokasyonda 950.000 m² inşaat alanını
başarıyla yönetmektedir. Markalı konut projelerinden ticari ünitelere, karma projelerden otel
projelerine, alışveriş merkezinden eğitim kurumuna ve otel konforunda ev hizmeti sunan
hizmet apartmanları gibi yatırım projelerine gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik işlerini
sürdürmektedir.
İnsanların yaşamlarını kolaylaştıran ve hayat kalitesini artıran ayrıcalıklı projeler üretme
ilkesiyle hareket eden H. İnanç Kabadayı; akıllı ve sağlıklı evler, sürdürülebilir yaşam,
enerji verimliliği, daha az karbon salınımı, ekolojik malzeme kullanımı gibi mimari açıdan
sertifikalandırılmış sistemleri Ege Yapı tarafından geliştirilen projelerine entegre etti.
The Superior Living markası ile, sektöre yenilikçi bir vizyon kazandırdı. İstanbul’da
paslanmaya yüz tutmuş değerlerinin, anıtsal restorasyon operasyonlarıyla gün yüzüne
çıkarılması ve kültür-sanat faaliyetleri bakımından cazibe merkezi haline gelmesine öncü oldu.
Genç ve yetenekli sanatçılara destek olmak üzere müze, sergi, galeri ve atölyelerin
kurulmasına destek oldu. Sanatın pek çok dalıyla yakından ilişki içerisinde bulunan H. İnanç
Kabadayı, bugüne dek çok sayıda projenin hayat bulmasına katkı sağladı. Çevreyi ve doğayı
korumaya yönelik çok sayıda sosyal sorumluluk projesine destek verdi.
Davet edildiği birçok ulusal ve uluslararası konferansta, televizyon programlarında sektör
hakkındaki görüşlerini paylaşan H. İnanç Kabadayı; Gayrimenkul Yöneticileri Derneği
(GYODER), Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) ve Konut Geliştiricileri ve
Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) üyesidir. Kişisel sayfasında düzenli olarak blog yazıları

yayınlayan H. İnanç Kabadayı, “Girişimcilik, Şehircilik ve Çevre, İnovasyon, Temiz Su ve
Sanitasyon” konularında makaleler yazmaktadır.

16:00

28 NİSAN CUMA 2023

LİDERLERİN GÜNDEMİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK