Oturumlar 2016

DİJİTAL EKONOMİ VE BÜYÜME STRATEJİLERİ
• Dijital dönüşüm bir tehdit mi fırsat mı?
• Dijital dönüşüm ne tür büyüme fırsatlarını içinde barındırıyor
• Dijital devrimi günümüz geleneksel şirketlerine adapte etmek nasıl mümkün?
• Dijitalleşme anlamında Türkiye’de şirketler neler yapıyor?

 

TEKNOLOJİ & TRENDLER
• Yeni dönemin teknoloji trendleri neler olacak?
• Teknolojinin beşiği Silicon Vadisi’nde hangi sektörler ve işler yükselişte?
• Dünyada yatırım çeken teknoloji fikirleri hangileri?
• Globalizasyon teknolojik geçişkenlik anlamında bir tehdit mi yoksa fırsat mı?

 

GİRİŞİMCİLİK: HAYALDEN GERÇEĞE
• Yeni dönem girişimlerin ve girişimcilerin profili nedir?
• Bir girişimin başarılı olması için ne tür kriterlere sahip olması gerekir?
• Türkiye’den çıkmış başarılı girişim örnekleri neden az? Bu örnekleri artırmak için çözüm formülleri neler?
• Mevcut dünyanın yeni girişimleri neler olacak? Türkiye buna nasıl adapte olmalı?
• Türkiye’de girişimcilik ikliminin gelişmesi için neler yapılmalı?

 

YARININ REKABETÇİ SEKTÖRLERİ
• Türkiye’nin önümüzdeki dönemde hangi sektörlerde rekabet avantajı elde etmesi daha olası? Türkiye’nin büyümesine hangi alanlar, sektörler öncülük edecek?
• Sektörler rekabet avantajı elde edebilmek için neler yapmalı, yapıyor?
• Şirketler ve sektörler ürün, hizmet ve stratejilerini rekabete göre nasıl çeşitlendiriyor, çeşitlendirmeli?
• Rekabette öne geçmek için çözüm önerileri? Sürdürülebilir rekabet avantajı için neler yapılmalı?
• Teknoloji ve dijital sektörlerde Türk şirketlerinin şansı var mı? Hangi alanlarda rekabet üstünlüğü sağlanabilir?
• Gayrimenkul, enerji gibi sektörler gelecekte büyümenin lokomotiflerinden biri olmaya devam edecek mi?

 

İŞTE DAHA FAZLA KADIN
• Türkiye’de kadının iş hayatındaki yeri nasıl artırılabilir?
• Kadın istihdamında lig atlamak için Türkiye’nin ve iş dünyasının yapması gerekenler neler?
• İşte eşitlik sağlamanın yolları neler? Cinsiyete dayalı iş bölümü yaklaşımı nasıl aşılabilir?
• Bu konuda başarılı şirket örnekleri ve onların uygulamaları neler?
• Farklı sektörlerde cam tavanı kırmak nasıl mümkün?

 

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM
• Perakendede yeni dönemde büyümenin yönü ne olacak? Perakende sektörünün yeni dönem gerçekleri neler?
• Dünyada ve Türkiye’de perakendede yeni trendler, yeni stratejiler neler olacak?
• Sektör AVM’lerle büyümeye devam edecek mi, bu konudaki regülasyonlar sektörü nasıl etkileyecek?
• Perakende sektöründe genel olarak değişimi tetikleyen etkenler neler olacak? Yeni konseptler neler olacak?

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• Sosyal sürdürülebilirlik nedir? Neleri kapsar?
• Şirketler sosyal sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir rol oynuyor?
• Şirketler, toplumsal ve çevresel sorunlara yönelik nasıl çözümler üretiyor?
• Türkiye, işsizlik, eşitsizlik, göçmenler gibi toplumsal sorunlarına nasıl çözümler üretebilir?
• Şirketlerin sosyal sürdürülebilirliğe bakış açısı ve ortaya konan yaklaşımlar

 

SANAYİNİN GELECEĞİ VE ENDÜSTRİ 4.0
• Endüstri 4.0 nedir? Neleri değiştirecek?
• Üretim süreçlerinde nasıl bir Rönesans yaşanıyor?
• Fabrikalar dijitalleşirken nasıl kazanımlar elde ediliyor?
• Türkiye’nin geleneksel sektörleri bu dönüşüme uyum sağlıyor mu?
• Sanayi şirketlerimiz değişimin hızını yakalayabiliyor mu?
• Değişime ayak uyduramayanları nasıl bir son bekliyor?

 

GLOBAL MARKA YOLCULUĞU
• Türkiye’nin global bir marka yaratma şansı var mı?
• Türkiye’nin marka yaratmadaki eksiklikleri neler?
• Marka yaratma yolculuğunda kamunun oynadığı rol yeterli mi?
• Türk şirketlerinin global marka yolculuğunun seyri nasıl?
• Global marka olma sürecinde yol almış şirketlerin sırları neler?

 

YENİ DÜNYA DÜZENİ VE GELECEK
• Her alana yayılan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme dünyada nasıl bir dönüşüme yol açıyor?
• AB ile ABD arasında yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı gibi yeni oluşumlar yeni dünya düzenini nasıl etkileyecek?
• Avrupa Birliği ile ilgili nasıl gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler yarını nasıl etkiler?
• Dünyada ciddi bir mülteci sorunu yaşanıyor. Bu sorunun siyasi ve ekonomik yansımaları neler olur?
• İran’ın ambargonun ardından yeniden sahneye çıkması dengeleri nasıl değiştirecek?
• Çin ekonomisindeki yavaşlama ve değişimin olası sonuç ve etkileri neler olur?
• Bütün bu tabloda Türkiye nasıl bir rol oynayabilir? Fırsatlar neler?
• Petrol fiyatlarındaki düşük seyir dünya düzenini nasıl etkileyecek?

 

TÜRKİYE 2023: BÜYÜME NEREDEN GELECEK?
• Türkiye’nin büyümesine hangi alanlar, sektörler öncülük edecek?
• Türkiye’nin 2023 yolculuğunda altyapıda hangi alanlarda yatırıma ihtiyaç duyulacak?
• Enerji alanındaki sorun, yeni yatırımlar ve büyüme için engel oluşturacak mı?
• Gayrimenkul, gelecekte büyümenin lokomotiflerinden biri olmaya devam edecek mi?
• Gayrimenkul, AVM yatırımlarındaki ivme daha ne kadar devam edecek?

© 2019 Uludağ Ekonomi Zirvesi. Tüm hakları saklıdır. - VERİ POLİTİKASI ÇEREZ POLİTKASI Desteklio Bilişim Hizmetleri